PIÑATA

Ball premiat en el FFCLD en la categoria de “Millor ball intermig del 2013″ a França.

Nivell: Intermig (Nivell 2)
Coreògraf: David Linger
Parets: 4
Temps: 64
Tag: 36 temps
Estil: ECS
Música: “I’m not Piñata” de Stephanie Urbina Jones – 142 BPM