WE ONLY LIVE ONCE

weonlyliveonce

Tal com diu el títol de la cançó, només és viu un cop.

Temps: 64
Parets: 4
Nivell: Intermediate (Nivell 3)
Coreògraf: Robbie McGowan Hickie
Música: “We Only Live Once” de Shannon Noll